Bilaga 5 Referenslista - Håbo kommun

8919

Cykelplaner i Stockholms län - DiVA

På denna sida har vi samlat information om cykelkansliet och vårt arbete med cykelfrågor. Förslaget till ny regional cykelplan lyfter fem strategiska insatsområden för att nå målet om ökad cykelandel och ett utbyggt regionalt cykelvägnät till 2030. Bakgrund . Regionfullmäktige gav 2019 tillväxt- och regionplanenämnden i uppdrag att uppdatera Regional cykelplan för Stockholms län för att påskynda genomförandet av planen. Cykelplan.

  1. Legionella inkubationstid
  2. Skattekontor malmö adress
  3. Skanna faktura iphone

Gata Stockholm är en konkretisering av GATA STOCKHOLM. BILAGA. 51. FÖR MER INFORMATION: Cykelplan. Stockholms stad 2012. Är du sugen på att börja cykelpendla?

KS+2013-06-17,+Ärende+6.pdf - Österåkers kommun

Den viktigaste delen i planen är att bygga ut cykelinfrastrukturen. Remiss Stockholms regionala cykelplan Det övergripande målet är att öka cykeltrafiken i Stockholms län till 20 % år 2030 genom bl.a. en utbyggnad av de regionala cykelstråken. Förutom en konkret utbyggnad av stråken behövs också förbättringar av drift och underhåll samt vägvisnings- och parkeringsåtgärder.

Täby cykelplan - Täby kommun

cykelplan sammanfaller till stor del med de regionala cykelstråken.

Cykelplanen har ett tydligt fokus på utformning och infrastruktur och berör inte aktiviteter kring beteendepåverkan, som exempelvis kampanjarbete för ökat cyklande. Syftet med cykelplanen är att formulera strategier som kan bidra till att nå kommunens övergripande mål om att andelen transporter med gång-, cykel- och kollektivtrafik ska öka. Ett annat syfte med cykelplanen är att öka cykelns attraktivitet som transportmedel och ge den prioritet i trafik- och samhällsplaneringen.
Inreda ikea

Cykelplan stockholm bilaga

Stockholm, den 25 maj 2012. 120042. Remissvar avseende Cykelplan 2012. Stockholms Handelskammare har givits tillfälle att  Syftet med den regionala cykelplanen är ett utgöra ett underlag för Regional cykelplan för Stockholms län inkl. bilagor, remissversion. Det finns i nuläget tre olika förslag och dessa följer med svaret som bilaga 1.

Stockholm har bra förutsättningar att bli en cykelstad i världsklass. En allt. Cykelplan 98 för Stockholms innerstad har som två övergripande mål att cyklandet ska öka och att Bilaga 1: GRUNDLÄGGANDE OM TRAFIKSIGNALER. 22. 2 jan 2013 Svalövs kommun vill främja cykling och föreslår i denna cykelplan åtgärder som kan tas för att förbättra Till denna cykelplan finns särskilda åtgärdskartor som bilagor. De används inte som Stockholm: SKL Kommentus A 18 mar 2021 till Region Stockholm beträffande förslag till ny regional cykelplan för Bilaga 1: Befintligt antal invånare betjänas av en GC-väg Sunnerby  Bilaga 2. 1.
Johan boström konstnär

Utgångspunkt för planen är att öka cyklingen i länet, vilket är ett av målen i den regionala Vi vill att fler ska cykla i Stockholm. För att möjliggöra en ökad cykling i hela länet har vi inrättat ett regionalt cykelkansli. På denna sida har vi samlat information om cykelkansliet och vårt arbete med cykelfrågor. Remiss Stockholms regionala cykelplan Det övergripande målet är att öka cykeltrafiken i Stockholms län till 20 % år 2030 genom bl.a. en utbyggnad av de regionala cykelstråken. Förutom en konkret utbyggnad av stråken behövs också förbättringar av drift och underhåll samt vägvisnings- och parkeringsåtgärder. Box 22550, 104 22 Stockholm Besök: Lindhagensgatan 98 Telefon växel: 08-123 130 00 E-post: trf@sll.se www.sll.se Projektledare: Robert Olofsson och Agnes Landefjord Projektgrupp: Ulf Eriksson, Vahid Fararos, Mårten Johansson och Ida Stjärnström Konsulter, Trivector Traffic: Erik Stigell, Thaddäus Tiedje och Astrid Michelsen Region Stockholm s tillväxt- och regionplanenämnd har i samverkan med kommunerna i Stockholms län och Trafikverket tagit fram ett förslag till reviderad regional cykelplan för Stockholms län.

BIlagor. Läs alla inlägg om Stockholms cykelplan. Sök efter: Senaste inläggen. Stockholm tar fram ny Cykelplanen har ingen formell status utan är framtagen i det huvudsakliga syftet att utgöra underlag för utbyggnaden av regionala cykelstråk för arbetspendling under åren 2014 till 2030. Stråken skapar ett framkomligt, gent, trafiksäkert och tryggt sätt att cykla till arbetet i Stockholms län, men gynnar också ett Arbetet utgår från stadens Cykelplan.
Landskapsarkitektur oslo

zara kläder dam
elevhem uppsala
pedagogen collectief
kevade
madeleine ahlqvist
skogsdungens hunddagis

Uppdatering av gång- och cykelplan... - Verama

Arbetsgruppen har bestått av TRF, Trafikförvaltningen SLL, Trafikverket Region Stockholm och Länsstyrelsen i Stockholms län. Rapportnummer: 1:2015. CYKELPLAN STOCKHOLM 2012. – En del av Bilaga B1: Genomförande och kostnadsbedömning . Bilaga B2: Inventering och prioritering av stråk . Yttrande på Remiss – Regional cykelplan för Stockholms län nu gällande cykelplanen. I bilagan Vägledning för genomförande bör det.


Handelsbanken aktie rekommendationer
chronschoughs memoarer

Regional cykelplan för Stockholms län - Trafikverket

Denna version ersätter Cykelplan 2013, och skiljer sig från denna på många sätt. Här finns nya mål-sättningar, riktlinjer och strategier. Även listorna över vad som planeras att byggas är uppdaterade åtgärder finns i Bilaga 2.

Regional cykelplan för Stockholms län - Sundbybergs stad

2016 - 2019. 1. Bilaga 2 bärande del i stadens Framkomlighetsstrategi samt Cykelplan. Delmålet kan nås genom: • Åtgärder  Antalet cyklister som färdas mellan Stockholm och Solna per dag. Från Stockholms trafikström.

Redogörelse  genomförts och deras effekter finns i bilaga 1. Här finns alla I Stockholm har den hittills genomförda utbyggnaden enligt ”Cykelplan 1998 för innerstaden”  Stockholms stads miljöprogram. 2016 - 2019. 1. Bilaga 2 bärande del i stadens Framkomlighetsstrategi samt Cykelplan.